RSS

Og så var sesongen over

"Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste." Pave Johannes Paul II

Offisiell sluttstilling finn de under 2018/2019 i menyen til venstre.

Siste oppdatering får du ved å klikka på overskifta.
Oppdateringane vert lagt ut som ei PDF-fil. Det vil seia at du treng Adobe Reader eller ein annan pdf-lesar for å lesa oppdateringa.
Dersom du ikkje har dette, kan det lastast gratis ned her:
Adobe reader

Du kan også finna ut om det har kome noko nytt via vår RSS feed.
aaaaaaaaaaaaiii