RSS

Og vi er i gang...

"Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste." Pave Johannes Paul II

Då er registreringa over og oppdateringa i gang. I år har vi også lagt inn tipsa som VG og TV2 laga før sesongstart, så alle kan sjå korleis dei gjer det samalikna med "ekspertane". (Dei er sjølvsagt ikkje med i konkurransen vår.)

Siste oppdatering får du ved å klikka på overskifta.
Oppdateringane vert lagt ut som ei PDF-fil. Det vil seia at du treng Adobe Reader eller ein annan pdf-lesar for å lesa oppdateringa.
Dersom du ikkje har dette, kan det lastast gratis ned her:
Adobe reader

Du kan også finna ut om det har kome noko nytt via vår RSS feed.
aaaaaaaaaaaaiii